Skip to main content

Systémy zapalování a alternátory
pro oldtimer motocykly

Novinky

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás tímto upozornit, že naše společnost VAPE bude ve dnech 22.7.2024 - 2.8.2024 uzavřena z důvodu čerpání celozávodní dovolené.

Během této doby nebudou vyřizovány a zasílány žádné objednávky.

Děkujeme za pochopení,

VAPE team


33 let výročí VAPE

Cílevědomým úsilím a stálými velkými investicemi se nám podařilo vybudovat úspěšnou a prosperující firmu evropského formátu. Tímto vám chceme poděkovat, že i vy jste se zasloužili o pozitivní vývoj naší firmy.

Čím se zabýváme

Náš výrobní program

Soupravy zapalování

VAPE nabízí kvalitní a spolehlivé soupravy zapalování na motocykly různých světových značek.

Sestavu alternátoru tvoří rotor a stator. Produkuje elektrický proud pro napájení zapalování a elektrických spotřebičů na vozidle.

Rotory

Typové označení: AR.. (+1 až 2)

Rotor je rotující část alternátoru. Sestává z magneticky vodivého pláště vytaženého do tvaru U který je symetricky nanýtován na náboj rotoru (unášeč rotoru), nebo je celý plášť rotoru včetně náboje obroben na CNC strojích z výkovku, či polotovaru. Uvnitř po obvodu pláště jsou upevněny permanentní magnety. U rotorů s vnějším snímáním je na obvodu pláště vylisován nebo upevněn pólový nástavec, dále již "značka". Jedná se o magneticky vodivý výstupek přibližně 2 mm nad obvod pláště. Značka rotoru má podle účelu různý tvar a délku. Náboj rotoru má ve své ose kuželový otvor, přes který je celý rotor unášen na klikové hřídeli motoru.

Funkce rotoru

Jedná se o rotory alternátorů s permanentním buzením, kde magnetický tok není buzen z baterie, ale je buzen permanentními magnety. Magnetický tok je uzavírán z magnetů přes jádro statoru a plášť rotoru. Při rotaci rotoru je indukován elektrický proud ve vinutích statorů alternátoru. Druhy vinutí jsou popsány v části STATORY. Značka je jen u rotorů s "vnějším snímáním", v soupravách, kde je synchronizační elektrický impuls získáván pomocí snímače polohy. Při rotaci rotoru proběhně značka v těsné blízkosti snímače polohy, ve kterém naindukuje elektrický impuls pro řízení zapalování. Úhlová poloha značky je přesně definována vůči úhlovému natočení klikové hřídele motoru. Zpravidla je poloha rotoru a tím také značky fixována klínem přes drážku v náboji rotoru a klikové hřídeli. Rozdělení rotorů Podle průměru: Ø 112 mm Ø 103 mm Podle principu synchronizace: pro vnější snímání, obsahuje rotor po obvodu 1 až 2 značky, zda jde o 1 válec nebo 2 válec. Pro přímé řízení elektronických spínačů zapalování jde o úhlově krátké značky, případně značky s postupným náběhem proti zpětnému chodu motoru. Značky pro řízení digitální řídící jednotky mají delší značku, přibližně 28°. pro vnitřní snímání jsou rotory upraveny tak, že vždy jeden magnet není namagnetovaný Podle tvaru a délky náboje rotoru, podle kuželovitosti a vstupního Ø otvoru kužele. Rozdělení z hlediska elektrického výkonu alternátoru je popsáno v části STATORY. Důležité upozornění! Při manipulaci je nepřípustné mechanické namáhání obvodu pláště rotoru nebo pád rotoru na hranu obvodu pláště. Taktéž je nepřípustné přímé mechanické namáhání magnetů. Při takové manipulaci by mohlo dojít k poškození magnetů.

Rozdělení rotorů

 1. Podle průměru:
  • Ø 112 mm
  • Ø 103 mm
 2. Podle principu synchronizace:
  • pro vnější snímání, obsahuje rotor po obvodu 1 až 2 značky, zda jde o 1 válec nebo 2 válec. Pro přímé řízení elektronických spínačů zapalování jde o úhlově krátké značky, případně značky s postupným náběhem proti zpětnému chodu motoru.
   Značky pro řízení digitální řídící jednotky mají delší značku, přibližně 28°.
  • pro vnitřní snímání jsou rotory upraveny tak, že vždy jeden magnet není namagnetovaný
 3. Podle tvaru a délky náboje rotoru, podle kuželovitosti a vstupního Ø otvoru kužele.
 4. Rozdělení z hlediska elektrického výkonu alternátoru je popsáno v části STATORY.

Důležité upozornění!
Při manipulaci je nepřípustné mechanické namáhání obvodu pláště rotoru nebo pád rotoru na hranu obvodu pláště. Taktéž je nepřípustné přímé mechanické namáhání magnetů. Při takové manipulaci by mohlo dojít k poškození magnetů.

Statory

Typové označení: AS.. (+1 až 2)

Popis funkce statoru:

Stator je statická část alternátoru. Skládá se z magneticky vodivého jádra ve tvaru hvězdice, na které jsou do kruhu upevněné cívky vinutí. Otáčením vnějšího rotoru s permanentními magnety je indukován do vinutí elektrický proud pro napájení zapalování a elektrických spotřebičů v elektrické síti vozidla.

Podle účelu rozlišujeme na statorech tři druhy elektrického vinutí:

 1. Zdrojové vinutí pro napájení elektrických spotřebičů o jmenovitém napění 12V nebo 6V.
  Vinutí je navinuto izovovaným drátem většího průměru.
 2. Nabíjecí vinutí pro napájení zapalování.
  Výstupní napětí je pulsní (pulsující). Hodnota je závislá na rychlosti otáčení rotoru a pohybuje se od 80V do 400V. Elektrický odpor je přibližně kolem 550 až 630 ohmů. Vinutí je navinuto na větší černé kostře cívky.
 3. Synchronizační vinutí je použito u statorů v soupravách, které nepoužívají k řízení zapalování snímač polohy. Ve vinutí jsou indukovány napěťové impulsy, jejichž frekvence je shodná s frekvencí otáčení kliky motoru. Za 1 otáčku kliky motoru 1 impuls. Elektrické impulsy jsou využity k řízení zapalování. Buď přímo k řízení el. spínače, nebo k řízení digitálních řídících jednotek u souprav s regulací předstihové charakteristiky zážehu.
  Vinutí je navinuto na dvou malých černých kostrách, jejichž elekitrický odpor je 70 až 75 ohmů.

Rozdělení statorů:

 1. Podle druhu synchronizace zapalování (vnější nebo vnitřní snímání).
  • v soupravě je použit vnější snímač polohy rotoru:
   Stator nemá synchronizační vinutí. Obsahuje jen nabíjecí a zdrojové vinutí. Pro dvouválcové motory jsou nabíjecí dvě. (na dvou velkých černých cívkách).
  • v soupravě není použit vnější snímač polohy rotoru:
   Stator má synchronizační vinutí (je navinuto na dvou černých malých cívkách). Dále obsahuje nabíjecí cívku a zdrojové vinutí.
 2. Podle směru otáčení rotoru
  • "pravotočivé" statory
  • "levotočivé" statory
 3. Podle elektrického výkonu [W].
  1. Standardní provedení podle kombinace s rotorem
   • s rotorem Ø 112 mm, bez synchronizačních cívek 185 W
   • s rotorem Ø 112 mm, se synchronizačními cívkami 140 W
   • s rotorem Ø 103 mm, bez synchronizačních cívek 140 W
   • s rotorem Ø 103 mm, se synchronizačními cívkami 100 W
  2. Speciální provedení má kombinované zdrojové vinutí. Část vinutí napájí po usměrnění jen baterii a určité spotřebiče, jako je brzdové světlo, ukazatele směru apod. Druhá část vinutí s větším el. výkonem napájí žárovky pro osvětlení střídavým el. proudem.

Regulátory napětí

Regulátory napětí regulují elektrické napětí z alternátoru tak, aby nedocházelo ke zničení elektrických spotřebičů, případně přebíjení baterie.

Pokud hledáte vhodný typ regulátoru pro Váš motocykl klikněte SEM

Regulátory napětí, dále jen regulátory

Popis funkce regulátoru napětí

Regulátor napětí je elektronický přístroj, který reguluje elektrické napětí generované z alternátoru nebo dynama v rozmezí 14V až 14,4V pro jmenovité napětí sítě 12V a 7 až 7,2V pro jmenovité napětí sítě 6V.

Regulované napětí v uvedeném rozsahu zajišťuje správnou funkci baterie a ochranu spotřebičů před zničením. Předpokladem správné funkce je, že nesmí dojít k elektrickému výkonovému přetížení regulátoru. Např: Regulátor má max. el. výkon 200W. To znamená, že výkon alternátoru musí být P alt <= 200W. Dále součet elektrického příkonu spotřebičů v síti vozidla nesmí být větší než 200W.

Při přetížení může dojít ke zničení regulátoru nebo vybíjení a zničení baterie.

Regulátor střídavého napětí zabezpečuje střední hodnotu napětí v uvedeném rozsahu. To značí, že například osciloskopem měřené napětí se mění periodicky na vyšší hodnoty, než je jmenovitá hodnota. Např. +- 20V až 30V. Střední hodnota však zaručí, že spotřebiče typu el. žárovek se nezničí. Platí zde však také pravidlo, že musí být součet el. příkonu spotřebičů Ps[W] <= Preg[W]. To značí, že musí být regulátor zvolen podle jmenovitého napětí [V] a max. elektrického výkonu [W].

Usměrňovač

Sestává s výkonových diod zařazených do můstku (dvojcestný) nebo série (jednocestný). Usměrňuje střídavý el. proud z alternátoru. Na výstupu z usměrňovače je již pulsní stejnosměrný el. proud, jehož zvlnění se zmenšuje připojenou baterií.

Rozdělení regulátorů

 1. Podle obsahu celků v jednom krytu
  • jen regulátor napětí
  • regulátor napětí včetně usměrňovače elektrického proudu
  • kombinovaný regulátor pro střídavé el. napětí a stejnosměrné el. napětí s usměrňovačem
 2. Podle jmenovitého napětí v síti vozidla a průběhu napětí
  • jmenovité napětí 6V nebo 12V
  • střídavé nebo stejnosměrné napětí
 3. Podle elektrického výkonu (zatížení) regulátoru
 4. Podle počtu fází na 1-fázové a 3-fázové
 5. Podle druhu regulovaného alternátoru - pro alternátory s cizím buzením a alternátory s permanentními magnety.

Důležité upozornění! Při připojení regulátoru do elektrické sítě nesmí dojít k záměně mezi + a - pólem od baterie. Dojde tak ke zničení regulátoru.

Zapal. cívky s integr. el. spínačem

Obsahují vysokonapěťový transformátor a elektronický řídící obvod se spínačem. Produkují vysokonapěťové impulsy, pro zapálení směsi ve válci motoru.

Pokud hledáte vhodný typ elektronického spínače pro Váš motocykl klikněte SEM

Popis ES:

Jedná se o elektronický přístroj, který obsahuje základní dvě části:

 • elektronický tvarovací obvod řídícího signálu s výkonovým výstupním el. obvodem pro buzení primární cívky zapalovacího transformátoru.
 • zapalovací transformátor s elektromagnetickým jádrem tvoří vysoké elektrické napětí pro svíčky motoru.

Sestava je zalita pryskyřicí do plastového pouzdra.

Rozeznáváme dva druhy zapalování podle principu funkce:

 • kondenzátorové (kapacitní) zapalování, v němž řídící signál ze senzoru nebo snímací statorové cívky, řídí vybíjení nahromaděné elektrické energie z kondenzátoru do primárního vinutí zapalovacího transformátoru. Kondenzátor se nabíjí indukovanou elektrickou energií z nabíjecí cívky statoru alternátoru. Dále se z primárního vinutí zapalovacího transformátoru indikuje vysoké elektrické napětí do sekundárního vinutí.
 • bateriové (induktivní) zapalování je napájeno elektrickým proudem výhradně z baterie. Řídící signál má poněkud jiný charakter, než kondenzátorové zapalování. Vyžaduje definovanou šířku signálu v závislosti na otáčkách motoru, blížící se konstantě.

Vysoké napětí v sekundárním vinutí zapalovacího transformátoru se získává strmým přerušením toku elektrického proudu do primárního vinutí.

Připojení ES

Na ES se přivádí:

 • řídící elektrický signál buď ze statoru (vnitřní snímání) nebo ze senzoru (vnější snímání)
 • napájecí elektrický proud. U kondenzátorových systémů z černé nabíjecí cívky statoru. U bateriových systémů přes spínací skříňku z baterie.
 • kostřící (zemnící) elektrický proud. ES musí být vždy ukostřen, připojen poctivě na kostru vozidla. Jde o druhý pól napájení a vysokého napětí.

Pozor!!! Je nepřípustné nesprávné elektrické zapojení, zvláště u bateriových ES. Může dojít ke zničení přístroje.

Rozdělení ES podle použití v soupravách

 1. Podle počtu válců
  • jednovývod vysokého napětí
  • dva vývody vysokého napětí
 2. Podle napájení el. proudem
  • bateriové (induktivní), pracují v soupravě se sensorem a speciálním rotačním palcem nebo s paměťovou řídící jednotkou.
  • kondenzátorové (kapacitní), pracuje vždy v zapojení s alternátorem VAPE. Souprava může a nemusí na vozidle obsahovat baterii. Sopupravu je nutné sestavit podle dalších technických parametrů alternátoru. Ke každému ES je přiřazen určitý alternátor.

Snímač je magnetoelektrický přístroj, který snímá polohu rotoru. Produkuje synchronizační elektrický impuls pro řízení spínačů a řídících jednotek.

Snímač polohy rotoru - dále jen snímač

Pokud hledáte vhodný typ snímače pro Váš motocykl klikněte SEM

Popis sestavy snímače:

Jde o magnetoelektrický přístroj, který obsahuje:

 • držák pro mechanické upevnění z magneticky vodivého materiálu
 • magneticky vodivé jádro, na kterém je nasunuta cívka snímače. Jádro na jedné straně vyčnívá a tvoří pólový nástavec
 • permanentní magnet, který je jedním pólem vodivě spojen s držákem a druhým pólem s jádrem cívky.
 • elektrický vývod s konektorem

Celá sestava snímače je zastříknuta do plastu.

Popis funkce snímače:

Princip se zakládá na magnetoelektrické indukci. Rychlým pohybem magneticky vodivého materiálu např. železa (Fe) v blízkosti pólového výstupu jádra cívky dochází ke změně magnetického toku. Magnetický tok se uzavírá z magnetu přes jádro cívky rozptylem do držáku na druhý pól magnetu.
Magnetický tok protékající jádrem indukuje v závitech cívky elektrický impuls obou polarit.
V sestavě zapalování rotuje výstupek na rotoru alternátoru ve vzdálenosti přibližně 0,5 mm kolem pólu jádra snímače. Indukovaný elektrický impuls ze snímače je přiveden na vstup spínače nebo řídící jednotky zapalování, kde je usměrněn a tvarován.
V podstatě snímač zajišťuje informaci o úhlové poloze klikového hřídele motoru a synchronizuje jiskru na zapalovacích svíčkách s otáčkami klikového hřídele a polohou pístu.

Použití a rozdělení snímačů:

Snímač je konstruován univerzálně, aby vyhověl svým provedením ve všech variantách zapalovacích souprav VAPE s vnějším snímáním.
Rozděluje se podle typu konektoru na výstupu a výjimečně dle magnetické polarity na jádru pólu.
Elektrický odpor cívky snímače je přibližně 210 ohmů. Měří se mezi vývodem a držákem snímače.

Pozor!
Držák snímače musí být na vozidle elektricky spojen s držákem spínače nebo zemnícím vývodem řídící jednotky zapalování.

Řídící jednotky

Řídící jednotka je digitální paměťový systém, který řídí hodotu předstihu zážehu spalovací směsi v motoru.

Digitální řídící jednotka, dále jen řídící jednotka

Pokud hledáte vhodný typ řídící jednotky pro Váš motocykl klikněte SEM

Popis funkce řídící jednotky

Jde o digitální paměťový řídící systém, který řídí hodnotu předstihu spalovací směsi v motoru v závislosti na otáčkách motoru. Jedná se o změnu úhlové hodnoty < fi před horní úvratí kliky motoru podle předem zadané definované charakteristiky. Do jedné řídící jednotky lze naprogramovat i více charakteristik, podle přání zákazníka, případně řídit předstih ještě jiným parametrem, než jsou otáčky motoru. Např. závislostí na studeném a teplém motoru nebo závislostí na hodnotě podtlaku v sacím potrubí a podobně.

Řídící jednotky pracují v elektrickém zapojení s různými zapalovacími soupravami VAPE.

Rozdělení řídících jednotek

 1. Podle druhu řídícího signálu
  • Řídící signál je přiveden ze snímače polohy (tzn. vnější snímání). Snímač je umístěn v místě nad obvodem rotoru alternátoru. Na rotoru je kovový výstupek, který rotuje v blízkosti snímaše a indukuje v něm elektrické napětí.
  • Řídící signál je do řídící jednotky přiveden přímo ze synchronizačních cívek statoru alternátoru (tzn. vnitřní snímání). Tento způsob nevyžaduje vnější snímače.
 2. Podle druhu zapalování
  • bateriové (induktivní)
  • kondenzátorové (kapacitní)
 3. Podle napájení el. proudem
  • z bateriového okruhu
  • nezávislé napájení
 4. Podle rozsahu pracovních otáček motoru
  • 60 až 10 000 min -1
  • 100 až 15 000 min -1
  • 300 až 24 000 min -1

Nosiče statoru

Nosiče statoru umožňují upevnění statoru alternátoru k bloku motoru.

Firma VAPE vyrábí kromě standardních kabeláží také redukční kabeláže pro připojení některých přístrojů k různým typům motocyklů.

Příslušenství

Příslušenství

Reference

Časopis Trail Rider

Časopis Svet Motocyklov

Naše firma ve
3 minutách