Zapalovací cívky s integrovaným spínačem

Pokud hledáte vhodný typ elektronického spínače pro Váš motocykl klikněte SEM


Popis ES:

Jedná se o elektronický přístroj, který obsahuje základní dvě části:
 • elektronický tvarovací obvod řídícího signálu s výkonovým výstupním el. obvodem pro buzení primární cívky zapalovacího transformátoru.
 • zapalovací transformátor s elektromagnetickým jádrem tvoří vysoké elektrické napětí pro svíčky motoru.

Sestava je zalita pryskyřicí do plastového pouzdra.

Rozeznáváme dva druhy zapalování podle principu funkce:
 • kondenzátorové (kapacitní) zapalování, v němž řídící signál ze senzoru nebo snímací statorové cívky, řídí vybíjení nahromaděné elektrické energie z kondenzátoru do primárního vinutí zapalovacího transformátoru. Kondenzátor se nabíjí indukovanou elektrickou energií z nabíjecí cívky statoru alternátoru. Dále se z primárního vinutí zapalovacího transformátoru indikuje vysoké elektrické napětí do sekundárního vinutí.
 • bateriové (induktivní) zapalování je napájeno elektrickým proudem výhradně z baterie. Řídící signál má poněkud jiný charakter, než kondenzátorové zapalování. Vyžaduje definovanou šířku signálu v závislosti na otáčkách motoru, blížící se konstantě.
Vysoké napětí v sekundárním vinutí zapalovacího transformátoru se získává strmým přerušením toku elektrického proudu do primárního vinutí.

Připojení ES

Na ES se přivádí:
 • řídící elektrický signál buď ze statoru (vnitřní snímání) nebo ze senzoru (vnější snímání)
 • napájecí elektrický proud. U kondenzátorových systémů z černé nabíjecí cívky statoru. U bateriových systémů přes spínací skříňku z baterie.
 • kostřící (zemnící) elektrický proud. ES musí být vždy ukostřen, připojen poctivě na kostru vozidla. Jde o druhý pól napájení a vysokého napětí.

Pozor!!! Je nepřípustné nesprávné elektrické zapojení, zvláště u bateriových ES. Může dojít ke zničení přístroje.

Rozdělení ES podle použití v soupravách

 1. Podle počtu válců
  • jednovývod vysokého napětí
  • dva vývody vysokého napětí
 2. Podle napájení el. proudem
  • bateriové (induktivní), pracují v soupravě se sensorem a speciálním rotačním palcem nebo s paměťovou řídící jednotkou.
  • kondenzátorové (kapacitní), pracuje vždy v zapojení s alternátorem VAPE. Souprava může a nemusí na vozidle obsahovat baterii. Sopupravu je nutné sestavit podle dalších technických parametrů alternátoru. Ke každému ES je přiřazen určitý alternátor.


se zapalováním VAPE motor skvěle šlape

Vývoj, výroba a prodej elektropříslušenství motorových vozidel

Vyhledávání:

Created by SOVA NET » Webdesign | Optimalizace pro vyhledávače | Redakční systém