Alternátory

Pokud hledáte vhodný typ alternátoru pro Váš motocykl klikněte SEM

 

Alternátory se zkládají ze dvou částí rotoru a statoru.

 alternátoralternátor

Rotory

Typové označení: AR.. (+1 až 2)

Rotor je rotující část alternátoru. Sestává z magneticky vodivého pláště vytaženého do tvaru U který je symetricky nanýtován na náboj rotoru (unášeč rotoru), nebo je celý plášť rotoru včetně náboje obroben na CNC strojích z výkovku, či polotovaru. Uvnitř po obvodu pláště jsou upevněny permanentní magnety. U rotorů s vnějším snímáním je na obvodu pláště vylisován nebo upevněn pólový nástavec, dále již "značka". Jedná se o magneticky vodivý výstupek přibližně 2 mm nad obvod pláště. Značka rotoru má podle účelu různý tvar a délku. Náboj rotoru má ve své ose kuželový otvor, přes který je celý rotor unášen na klikové hřídeli motoru.

Funkce rotoru

Jedá se o rotory alternátorů s permanentním buzením, kde magnetický tok není buzen z baterie, ale je buzen permanentními magnety. Magnetický tok je uzavírán z magnetů přes jádro statoru a plášť rotoru. Při rotaci rotoru je indukován elektrický proud ve vinutích statorů alternátoru. Druhy vinutí jsou popsány v části STATORY. Značka je jen u rotorů s "vnějším snímáním", v soupravách, kde je synchronizační elektrický impuls získáván pomocí snímače polohy. Při rotaci rotoru proběhně značka v těsné blízkosti snímače polohy, ve kterém naindukuje elektrický impuls pro řízení zapalování. Úhlová poloha značky je přesně definována vůči úhlovému natočení klikové hřídele motoru. Zpravidla je poloha rotoru a tím také značky fixována klínem přes drážku v náboji rotoru a klikové hřídeli.


Rozdělení rotorů

 1. Podle průměru:
  • Ø 112 mm
  • Ø 103 mm
 2. Podle principu synchronizace:
  • pro vnější snímání, obsahuje rotor po obvodu 1 až 2 značky, zda jde o 1 válec nebo 2 válec. Pro přímé řízení elektronických spínačů zapalování jde o úhlově krátké značky, případně značky s postupným náběhem proti zpětnému chodu motoru.
   Značky pro řízení digitální řídící jednotky mají delší značku, přibližně 28°.
  • pro vnitřní snímání jsou rotory upraveny tak, že vždy jeden magnet není namagnetovaný
 3. Podle tvaru a délky náboje rotoru, podle kuželovitosti a vstupního Ø otvoru kužele.
 4. Rozdělení z hlediska elektrického výkonu alternátoru je popsáno v části STATORY.

Důležité upozornění!
Při manipulaci je nepřípustné mechanické namáhání obvodu pláště rotoru nebo pád rotoru na hranu obvodu pláště. Taktéž je nepřípustné přímé mechanické namáhání magnetů. Při takové manipulaci by mohlo dojít k poškození magnetů.

 

Statory

Typové označení:  AS.. (+1 až 2)

Popis funkce statoru:

Stator je statická část alternátoru. Skládá se z magneticky vodivého jádra ve tvaru hvězdice, na které jsou do kruhu upevněné cívky vinutí. Otáčením vnějšího rotoru s permanentními magnety je indukován do vinutí elektrický proud pro napájení zapalování a elektrických spotřebičů v elektrické síti vozidla.

Podle účelu rozlišujeme na statorech tři druhy elektrického vinutí:
 1. Zdrojové vinutí pro napájení elektrických spotřebičů o jmenovitém napění 12V nebo 6V.
  Vinutí je navinuto izovovaným drátem většího průměru.
 2. Nabíjecí vinutí pro napájení zapalování.
  Výstupní napětí je pulsní (pulsující). Hodnota je závislá na rychlosti otáčení rotoru a pohybuje se od 80V do 400V. Elektrický odpor je přibližně kolem 550 až 630 ohmů. Vinutí je navinuto na větší černé kostře cívky.
 3. Synchronizační vinutí je použito u statorů v soupravách, které nepoužívají k řízení zapalování snímač polohy. Ve vinutí jsou indukovány napěťové impulsy, jejichž frekvence je shodná s frekvencí otáčení kliky motoru. Za 1 otáčku kliky motoru 1 impuls. Elektrické impulsy jsou využity k řízení zapalování. Buď přímo k řízení el. spínače, nebo k řízení digitálních řídících jednotek u souprav s regulací předstihové charakteristiky zážehu.
  Vinutí je navinuto na dvou malých černých kostrách, jejichž elekitrický odpor je 70 až 75 ohmů.

Rozdělení statorů:

 1. Podle druhu synchronizace zapalování (vnější nebo vnitřní snímání).
  • v soupravě je použit vnější snímač polohy rotoru:
   Stator nemá synchronizační vinutí. Obsahuje jen nabíjecí a zdrojové vinutí. Pro dvouválcové motory jsou nabíjecí dvě. (na dvou velkých černých cívkách).
  • v soupravě není použit vnější snímač polohy rotoru:
   Stator má synchronizační vinutí (je navinuto na dvou černých malých cívkách). Dále obsahuje nabíjecí cívku a zdrojové vinutí.
 2. Podle směru otáčení rotoru
  • "pravotočivé" statory
  • "levotočivé" statory
 3. Podle elektrického výkonu [W].
  1. Standardní provedení podle kombinace s rotorem
   • s rotorem Ø 112 mm, bez synchronizačních cívek 185 W
   • s rotorem Ø 112 mm, se synchronizačními cívkami 140 W
   • s rotorem Ø 103 mm, bez synchronizačních cívek 140 W
   • s rotorem Ø 103 mm, se synchronizačními cívkami 100 W
  2. Speciální provedení má kombinované zdrojové vinutí. Část vinutí napájí po usměrnění jen baterii a určité spotřebiče, jako je brzdové světlo, ukazatele směru apod. Druhá část vinutí s větším el. výkonem napájí žárovky pro osvětlení střídavým el. proudem.

 se zapalováním VAPE motor skvěle šlape

Vývoj, výroba a prodej elektropříslušenství motorových vozidel

Vyhledávání:

Created by SOVA NET » Webdesign | Optimalizace pro vyhledávače | Redakční systém